Creative Business

Met ons onderzoek werken wij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in stedelijke gebieden.

De onderzoeksgroep Creative Business is de onderzoeksgroep van en voor het domein Creative Business van Hogeschool Inholland. Een team van lectoren en associate lectoren werkt aan ontwerpgericht onderzoek in het werkveld van de creatieve professional. We voeren dat onderzoek veelal uit binnen urban living labs, samenwerkingsverbanden van stakeholders (onderwijs, onderzoek, werkgevers en andere betrokkenen) rond maatschappelijke vraagstukken in de stedelijke gebieden waar onze hogeschool studenten opleidt.

Voorbeelden daarvan zijn het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam-Noord en onderzoek binnen het Future Playgrounds Lab, het Metropolitan Media Lab, en Open Sluisbuurt. Naast onze projecten in de metropoolregio Amsterdam is de onderzoeksgroep Creative Business actief in Utrecht, Haarlem en de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De ambitie is om in alle steden waar onze opleidingen gevestigd zijn te werken in urban living labs waarbij onderzoek en onderwijs elkaar versterken.

Wij doen onderzoek in verschillende onderzoekslijnen die samen de onderzoeksgroep Creative Business vormen:

De lectoren en onderzoekers hebben eigen expertises, maar kruisbestuiving en het samen doen van grensoverschrijdend onderzoek vormen een belangrijk uitgangspunt in de onderzoeksagenda van de onderzoeksgroep Creative Business.

Lectorale rede Jürg Thölke

Gave en opgave. Authentiek leiderschap als zoektocht naar de beste versie van jezelf in een sterk veranderende wereld

10 maart 2021, 15.30 - 16.30 uur livecast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

 

Meer informatie en aanmelden

Nieuws vanuit Creative Business:

Heb je vragen?

Wij staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Hilda Bakmaz.
Telefoon
0612655280