Sociale Innovaties in het Groene Domein

Over Sociale Innovaties in het Groene Domein

Het onderzoek van Sociale Innovaties in het Groene Domein richt zich op sociale / maatschappelijke innovaties die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie, in het bijzonder gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. In het onderzoek staan governance-vraagstukken centraal, met aandacht voor kwesties als collectief leren, transdisciplinair samenwerken, inclusiviteit, politiek en macht in transities, en voortbouwend op het brede veld van governance studies, complexiteitstheorie en systeemtheorie.

Actueel onderzoek richt zich onder andere op:

  1. de voedseltransitie
  2. de transitie naar de stad van de toekomst

Hieronder vallen thema’s als circulaire economie, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame keten, klimaatadaptatie, adaptief waterbeheer, en duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor onderwijs en werkveld

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisatie en medewerkers kunnen bij de onderzoekers van Sociale Innovaties in het Groene Domein terecht voor praktijkgericht onderzoek, workshops en presentaties over sociale / maatschappelijke innovatie gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Samenwerken met Sociale Innovaties in het Groene Domein

Samenwerking is gericht op gezamenlijke kennisontwikkeling over maatschappelijke innovaties en deze kennis inzichtelijk en toegankelijk te maken, en door nieuwe kennis en/of inzichten direct toe te passen in de 5 O’s (onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en omgeving).

Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari vindt de Week van de Circulaire Economie plaats. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Ook Hogeschool Inholland doet mee, onder andere aan de Nationale Hackathon Circulaire Economie, waar studenten de uitdaging aangaan om circulaire vraagstukken op te lossen.

Lees hier meer over de Week van de Circulaire Economie

Sociale Innovaties in het Groene Domein, onderdeel van het Research Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, richt zich op sociale / maatschappelijke innovaties die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie, in het bijzonder gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Nieuws vanuit Sociale Innovaties in het Groene Domein:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621841110