Voedsel voor de Metropool

Over Voedsel voor de Metropool

De verdeling van voedsel is wereldwijd ongelijk. Herinrichting voedsel- en productieketens is nodig en noodzakelijk, zowel regionaal, nationaal en internationaal. In de onderzoekslijn Voedsel voor de Metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid onderzoek om productieketens opnieuw in te delen en voedsel beter te verdelen. Ook  zetten zij de kennis van moleculaire technieken in om gewassen te verbeteren. Het 'voeden van de stad' speelt hier een belangrijke rol.

Voor onderwijs én werkveld

Bedrijven en medewerkers kunnen bij deze onderzoekslijn terecht voor trainingen, cursussen, workshops, presentaties en opleidingen als ze bijvoorbeeld hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Ook kunnen zij steun krijgen bij onder meer teeltsturing van gewaskwaliteit. Studenten kunnen meewerken aan de onderzoeksprojecten van Voedsel voor de Metropool, de minor Plantkunde volgen, en begeleiding krijgen in stage- en onderzoeksprojecten.

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen
  Ondernemersklimaat.

 • Smart, liveable cities
  Economie, de logistiek van de stad, de stad als economisch systeem, de voedselvoorziening van de stad, de stad als energieneutraal systeem, circular cities, sharing cities, urban agriculture.

 • Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie
  Grondstoffen gebruiken in plaats van verbruiken. Het (her)ontwerpen van productieprocessen en producten. Het ontwikkelen van nieuwe materialen en businessmodellen. Een optimaal grondstof- en materiaalgebruik.

 • Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu
  Grondstof voor een duurzame productie. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?
 • Duurzame productie van veilig en gezond voedsel
  De kwaliteit van producten en de wijze waarop de producten worden geproduceerd. Efficiënte productiesystemen, optimale inrichting van duurzame productieketens, de ontwikkeling van meer kennis en inzicht in consumentengedrag ten aanzien van voedsel- en voedselgebruik als onderdeel van de persoonlijke voedings- en lifestyle-mix. Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?

 • Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
  Nieuwe technische en logistieke systemen zijn essentieel om de toenemende behoefte op de vangen, de milieubelasting ervan te minimaliseren en de veiligheid, beleving en het comfort te vergroten. Transport en logistiek zijn bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid van goederen en personen.
Nelleke Kreike
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Olaf van Kooten
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Patrick Huntjens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Gerry Kouwenhoven.
Telefoon
0621841110