Artikelen met de tag 'Nieuws' | Inholland

Inholland (Nieuws)

2023
23
maart
2023
| 11:31 Europe/Amsterdam
Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend gekregen door Regieorgaan SIA. Het platform brengt onderzoekers samen van 12 Nederlandse kennisinstellingen, waaronder Hogeschool Inholland, die zich bezig...
Lees meer
21
maart
2023
| 09:29 Europe/Amsterdam
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: na precies 21 jaar Inholland, verlaat Timo de hogeschool. Met pijn in het hart en een zwaar gemoed neemt de manager integrale veiligheid deze maand afscheid. “Ik heb hier een geweldige tijd gehad en ben m...
Lees meer
21
maart
2023
| 09:19 Europe/Amsterdam
De master Leren & Innoveren van Hogeschool Inholland biedt vanaf september 2023 ook losse modules aan, speciaal voor professionals die zelf bepalen welke kennis voor hen op welk moment relevant is. De modules, aangeboden via Inholland Academy, worden...
Lees meer
20
maart
2023
| 16:23 Europe/Amsterdam
De intentieverklaring Topsport die Hogeschool Inholland onlangs tekende met zes andere onderwijsinstellingen in Rijnmond maakt het voor studenten die aan topsport doen makkelijker om te studeren. Nahied pleit ervoor dat niet alleen de toptalenten in ...
Lees meer
20
maart
2023
| 13:36 Europe/Amsterdam
Van de reductie van stikstof tot energiebesparing in de kassen: elk bedrijf in de land- en tuinbouw staat voor de opgave de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Een omslag die vaak gepaard gaat met een ander proces: de bedrijfsovername....
Lees meer
17
maart
2023
| 13:27 Europe/Amsterdam
Om een goed beeld te krijgen van hun latere werkomgeving, gingen tweedejaarsstudenten Informatica en Information Technology van Hogeschool Inholland Haarlem ‘on tour’ langs verschillende  bedrijven. De eerste stop was Triple in Alkmaar, daarna stonde...
Lees meer
13
maart
2023
| 12:01 Europe/Amsterdam
Stikstof, klimaat, ongelijkheid en vertrouwen: crisissen die zich opstapelen. Volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, zijn het allemaal symptomen van een dieperliggend...
Lees meer
09
maart
2023
| 11:08 Europe/Amsterdam
Van 7 tot 9 maart vindt in Berlijn de ITB plaats, Europa’s grootste toerismebeurs. Ko Koens, lector New Urban Tourism, is er samen met collega’s van het gloednieuwe Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism (ENSUT) en studenten van het Domein Creat...
Lees meer
07
maart
2023
| 09:20 Europe/Amsterdam
Het speelde al een tijdje door het hoofd van Nahied Rezwani, domeindirecteur Business, Finance & Law en directeur van onze vestiging in Rotterdam: zelf met de ‘voeten in de klei’ gaan staan om te ervaren hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs ...
Lees meer
06
maart
2023
| 11:15 Europe/Amsterdam
Hogeschool Inholland is een onderwijs- én onderzoeksinstelling. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur (CvB), kan dit niet vaak genoeg zeggen. Zij is zelf de belichaming van deze identiteit met een rijk verleden bij de hogeschool als docent...
Lees meer
27
februari
2023
| 08:04 Europe/Amsterdam
Generalisten met een specialisatie én met de vaardigheden van een 21st ‘century worker’: dat vraagt de arbeidsmarkt in de toekomst. Opleidingen moeten ontwikkelen om in te spelen op deze veranderende vraag, maar hoe? En hoe maken toekomstige studente...
Lees meer
23
februari
2023
| 17:20 Europe/Amsterdam
Hoe kan Hogeschool Inholland een inclusieve omgeving zijn voor LHBTIAQ-studenten en -collega’s? Wat is er meer nodig dan het ophangen van regenboogvlaggen? In februari gingen tientallen collega’s en studenten hierover met elkaar in gesprek tijdens de...
Lees meer
21
februari
2023
| 09:00 Europe/Amsterdam
“We markeren dit jaar met ons jubileum niet alleen ons 21-jarig bestaan, maar staan ook stil bij onze identiteit. Dan kijk je ook naar je ontstaansgeschiedenis. Die gaat veel verder terug dan het jaar 2002, toen een aantal hogescholen* met elkaar fus...
Lees meer
21
februari
2023
| 08:57 Europe/Amsterdam
De komende vijf maanden werken 50 studenten van zeven verschillende locaties en meer dan twintig verschillende opleidingen aan hun eigen onderneming bij Start Up Campus Haarlem. Huh? Welke minor of lab is dat dan? Geen minor. En ook geen lab. Deze st...
Lees meer
16
februari
2023
| 11:41 Europe/Amsterdam
Wel of geen warmtepomp aanschaffen? De zonnepanelen liggen er al, maar als de salderingsregeling wordt afgeschaft, wordt die pomp wel prijzig. Het oude economisch denken, waarin financiële winst voorop staat, ombuigen naar nieuw economisch denken vra...
Lees meer
15
februari
2023
| 16:16 Europe/Amsterdam
Het lectoraat ‘Toegankelijkheid van het Recht’ heeft de ambitie samen met het onderwijs en werkveld meer mensen toegang te geven tot een rechtvaardige samenleving. Met name voor sociaal kwetsbare groepen is de toegang hiertoe nog steeds niet gelijk. ...
Lees meer
15
februari
2023
| 07:21 Europe/Amsterdam
Een week geleden zijn Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en gewond geraakt. “Er is hier sprake van een verschrikkelijke ramp voor eenieder die het treft,” liet Inholland-collegevoorzitter Bart Co...
Lees meer
14
februari
2023
| 09:38 Europe/Amsterdam
Vijf dagen lang intern op Texel op zoek naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en samenleving. Die uitdaging gingen zestien studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland begin februari aan tijdens de vijfde Ha...
Lees meer
10
februari
2023
| 13:46 Europe/Amsterdam
Studenten van hbo, mbo en het voortgezet onderwijs gingen de afgelopen maanden met gemeente Den Helder, organisaties en inwoners op zoek naar concrete oplossingen voor actuele problemen. Daarvoor werken 170 studenten van 14 verschillende opleidingen ...
Lees meer
10
februari
2023
| 10:44 Europe/Amsterdam
Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland, is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld ten behoeve van de studie van groots...
Lees meer
09
februari
2023
| 15:35 Europe/Amsterdam
"Onderwijs vervult een rol om kinderen en jongeren een veilige basis te bieden zodat ze kunnen floreren,” zegt Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij Hogeschool Inholland, tijdens het symposium van de Pedagogische Opdracht eind januari ...
Lees meer
09
februari
2023
| 08:51 Europe/Amsterdam
De omslag naar een duurzame, gezonde en eerlijke samenleving. Daar heeft Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein bij Hogeschool Inholland en Hoogleraar Universiteit Maastricht een duidelijke visie op. Op 14 maart 2023 spreekt...
Lees meer
07
februari
2023
| 14:15 Europe/Amsterdam
Turkije en Syrië zijn  getroffen door een zware aardbeving. Er zijn vele duizenden doden en gewonden gevallen. “Er is hier sprake van een verschrikkelijke ramp voor een ieder die het treft,” zegt Inholland-collegevoorzitter Bart Combee in een reactie...
Lees meer
02
februari
2023
| 13:14 Europe/Amsterdam
De ontwikkelingen, ook op de arbeidsmarkt en specifiek in de tuinbouwsector, gaan ontzettend hard. Dat komt door de snelle technologische innovaties die effect hebben op de manier van werken. Daaraan vast hangt dat de beroepen in die sector een ander...
Lees meer
31
januari
2023
| 11:56 Europe/Amsterdam
De wereld staat voor flinke uitdagingen als het gaat om hoe we energie en materialen gebruiken. De groeiende wereldbevolking, stijgende energievraag en de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dwingen ons om creatief te denken over ...
Lees meer
31
januari
2023
| 09:27 Europe/Amsterdam
Werken bij onze hogeschool betekent bijdragen aan de ontwikkeling van onze studenten, hogeschool, het onderwijs en ons praktijkgericht onderzoek. Dat vraagt om een open blik naar jezelf en jouw omgeving. In de serie ‘Ontwikkelen met een open blik’ ve...
Lees meer
27
januari
2023
| 08:51 Europe/Amsterdam
Als je iets wilt bereiken dan heb je elkaar nodig. Dat klinkt eenvoudig, maar om dat écht te doen, moeten we afstappen van het idee: ‘ik heb het hier voor het zeggen’. Zoek in plaats daarvan andere partijen op, zie elkaar en kijk kritisch naar je eig...
Lees meer
26
januari
2023
| 14:47 Europe/Amsterdam
“Dat ik zou winnen, zag ik écht niet aankomen”, zegt Patricia Bax terugkijkend op het moment dat ze werd uitgeroepen tot Ondersteuner van 2023. Dat gebeurde op de Inholland-nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag, waar ze de bijbehorende Wij Inholland awar...
Lees meer
26
januari
2023
| 09:00 Europe/Amsterdam
Dylan Remeeus (20) tweedejaarsstudent Creative Business in Rotterdam is dj en producer onder de naam Danley. Al sinds zijn twaalfde wilde hij als artiest kunnen optreden en muziek maken.  Start Up Campus Haarlem sprak met hem over zijn ambities.Click...
Lees meer
23
januari
2023
| 12:10 Europe/Amsterdam
Hoe kan de inzet van robots ervoor zorgen dat patiënten die na een beroerte halfzijdig verlamd raken sneller revalideren? Met die vraag zijn studenten, (docent-)onderzoekers en professionals vanuit zorginstellingen aan de slag gegaan onder de hoede v...
Lees meer