Artikelen met de tag 'Nieuws' | Inholland

Inholland (Nieuws)

2022
05
december
2022
| 07:39 Europe/Amsterdam
Tijdens de Creative Business Conferentie op 22 november veranderde het De La Mar Theater in een bruisende en creatieve Inholland-spot.  Meer dan 75 sprekers, 20 sessies en ruim 350 studenten, medewerkers en werkveldpartners vertelden en ontdekten hoe...
Lees meer
01
december
2022
| 08:45 Europe/Amsterdam
Wat is online discriminatie? Hoe herken je het? En als je het tegenkomt op sociale media, welke actie onderneem je dan? De nieuwe e-learning #DatMeenJeNiet zet jongeren aan het denken en activeert ze zelf in actie te komen. Deze online tool is met én...
Lees meer
01
december
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
De honderden kopjes koffie die er dagelijks doorheen gaan bij Hogeschool Inholland leveren kilo’s koffiedik op. Het afval belandt echter noch in de GFT- noch in de prullenbak, maar wordt ingezameld om mooie dingen van te maken. Het levende bewijs zie...
Lees meer
30
november
2022
| 09:32 Europe/Amsterdam
Bevrijdingspop en Hogeschool Inholland Haarlem hebben hun samenwerking verlengd. Studenten van Inholland leveren zo ook in 2023 op uiteenlopende manieren een bijdrage aan het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Dit gebeurt onder mee...
Lees meer
30
november
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
Inholland.nl is derde geworden in een gebruikersonderzoek onder studiekiezers. Havisten, vwo’ers en mbo4-studenten hebben de websites van twintig hogescholen bekeken en beoordeeld op diverse studiekeuzeonderdelen. En wat blijkt: op veel onderdelen sc...
Lees meer
29
november
2022
| 15:13 Europe/Amsterdam
Diversiteit ligt onder een vergrootglas. Het zorgt voor een veelheid aan rijkdom en mensen, ervaringen en contacten. Maar het zorgt ook voor wrijvingen, polarisatie en conflicten. In een nieuwe aflevering van de podcastserie ‘Onderzoekers over de Toe...
Lees meer
29
november
2022
| 10:23 Europe/Amsterdam
Wie als Haagse inwoner hulp kan gebruiken bij juridische vraagstukken, belastingaangifte of het indienen van een bezwaarschrift kan terecht bij de Rechtswinkel070. Studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Sociaal Finan...
Lees meer
28
november
2022
| 13:05 Europe/Amsterdam
Het Rotterdamse debatpodium - en Remonstrantse Kerk - Arminius was het culturele decor van de lectorale rede van Richard de Brabander. Dat sluit mooi aan bij de waarde die Richard toekent aan de inzichten van culturele en maatschappelijke vorming bin...
Lees meer
25
november
2022
| 09:05 Europe/Amsterdam
De ‘Haagse aanpak Gelijke stagekansen’, een initiatief van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en Inholland Den Haag, is volop in actie. Zo zijn er de afgelopen tijd tien creatieve ontwerpsessies georganiseerd waarin alle partners hebben mee-ontwo...
Lees meer
24
november
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
Hoe staat het met de digitale vernieuwingen in het onderwijs? Dat die vraag veel docenten, studenten en ondernemers bezighoudt, bleek tijdens de door Inholland georganiseerde EdTech Experience in de Koepel in Haarlem. Diverse Ed Tech-voorbeelden pass...
Lees meer
23
november
2022
| 10:43 Europe/Amsterdam
Het boekje ‘De normaalste zaak van de wereld’ is dinsdag 22 november bij Inholland Den Haag officieel overhandigd door Irene Witteman van de afdeling Onderwijsbeleid aan Inholland-collegelid Mieke van den Berg. Het boekje geeft in woord en beeld weer...
Lees meer
22
november
2022
| 15:44 Europe/Amsterdam
Als docent-onderzoeker en gemeenteraadslid in Hoorn houdt Lisa Klinkenberg zich bezig met het welzijn en de betrokkenheid van studenten en bewoners. Ze duikt hierbij echt de diepte in, wil weten hoe het met iedereen gaat en zorgt ervoor dat ze zich g...
Lees meer
22
november
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
Hoe kunnen we Inholland nog inclusiever maken? Tijdens de online Community of Practice Diversiteit (CoP) op donderdag 1 december aanstaande bespreken we thema’s uit het boek ‘Diversiteit in het hoger onderwijs’ en onderzoeken we welke strategieën je ...
Lees meer
21
november
2022
| 12:12 Europe/Amsterdam
Voor veel studenten is afstuderen een laatste hobbel die ze moeten nemen, waarbij hun opgedane kennis en onderzoekvaardigheden worden ‘afgetoetst’. Het levert dikke scripties op die onder in de la van opdrachtgevers belanden en waar studenten zelf ze...
Lees meer
21
november
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
Kansenongelijkheid, kwaliteit- en vrijheid van onderwijs zijn actuele thema’s in het publieke debat. Centrale vragen bij deze verschillende thema’s hebben vaak te maken met de vorming van leerlingen.  ”Hierbij moeten we de gedachte dat de kwaliteit v...
Lees meer
18
november
2022
| 13:03 Europe/Amsterdam
Hoe ziet studeren in het hoger onderwijs eruit? Welke studies zijn er allemaal? Gelden er voor een bepaalde opleiding instapvoorwaarden? Voor het antwoord op deze en andere studiekeuzevragen kwamen ruim 3.700 havo- en vwo-leerlingen uit de regio Haar...
Lees meer
18
november
2022
| 08:15 Europe/Amsterdam
Hoe verduurzaam je een vakantiehuisje? Hoe zorg je voor duurzame verwarming van ruimte en water? Wat kunnen vakantieparken doen om toekomstbestendig te worden? Voor het antwoord op deze en andere vragen gingen twintig vierdejaarsstudenten Werktuigbou...
Lees meer
18
november
2022
| 08:10 Europe/Amsterdam
Over de Dag van de Ondernemer gesproken. Inmiddels zijn al 29 studenten gestart met hun eigen business of het groeien daarvan bij Start Up Campus Haarlem. In de eerste vijf maanden van dit schooljaar gaan zij met trainers en coaches zichzelf als onde...
Lees meer
17
november
2022
| 08:00 Europe/Amsterdam
De gemeente Alphen aan den Rijn is een ambitieuze gemeente die écht werk wil maken van verduurzaming. De focus ligt met name op het versnellen van energietransitie, klimaatadaptie en de circulaire economie in het bedrijfsleven en op bedrijventerreine...
Lees meer
15
november
2022
| 15:04 Europe/Amsterdam
Geluk op je werk heeft invloed op je geluk in je privé en sociale kring. Dat hoorde ik Erasmus-hoogleraar Guy van Liemt zeggen tijdens het laatste stadsdiner, georganiseerd door het Luxor Theater. Als collega’s kun je elkaars geluk beïnvloeden. Niet ...
Lees meer
15
november
2022
| 12:23 Europe/Amsterdam
“Wat cool dat ik hier werk!”, zei een van de collega’s vlak na de energieke opening van de Dag van het Onderwijs & Onderzoek afgelopen donderdag. De eenheid was duidelijk voelbaar bij Inholland Rotterdam, waar velen zich hadden verzameld voor het ins...
Lees meer
14
november
2022
| 11:22 Europe/Amsterdam
Deze week gaan eerste- en tweedejaarsstudenten van Social Work Inholland Den Haag aan de slag met het thema eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Een belangrijk thema dus om te herkennen en be...
Lees meer
10
november
2022
| 17:35 Europe/Amsterdam
De Wij Inholland awards Docent en Onderzoeker van het jaar 2022-2023 zijn donderdag uitgereikt tijdens de Dag van het Onderwijs & Onderzoek in Rotterdam. De awards gaan jaarlijks naar collega’s die bijzonder werk verrichten. Krista Schram mag zich di...
Lees meer
10
november
2022
| 09:37 Europe/Amsterdam
Tijdens het derde jaar krijgen de studenten van de opleiding Aeronautical Engineering van Inholland Delft de kans om hun route verder uit te stippelen en te zien hoe het er in het werkveld aan toegaat door middel van een stage. Ook Robin Mens deed di...
Lees meer
09
november
2022
| 10:01 Europe/Amsterdam
Inholland is de eerste hogeschool in Amsterdam waar onlangs ruim veertig studenten afstudeerden aan de vernieuwde opleiding Social Work. In deze brede opleiding komen drie voormalige opleidingen samen: Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH), Maatsch...
Lees meer
09
november
2022
| 08:03 Europe/Amsterdam
Studenten Mondzorgkunde Bonita Vink en Christie Vroemen hebben de NVvK-Elmex® scriptieprijs gewonnen. Bonita en Christie schreven hun bachelorscripte over “Kennis en toepassing van bestaande communicatiemiddelen in relatie tot lage gezondheidsvaardig...
Lees meer
08
november
2022
| 12:12 Europe/Amsterdam
“Vier krachtige lectoraten met grote maatschappelijke relevantie maken met methodologisch gevarieerd onderzoek impact, zowel binnen als buiten de hogeschool.” Een visitatiepanel vanuit de Vereniging Hogescholen gaf vorige week complimenten aan de lec...
Lees meer
08
november
2022
| 08:01 Europe/Amsterdam
“Studiekiezers moeten zich niet blindstaren op de ‘hoogte’ van een opleiding en vooral kijken welke opleiding goed bij hen past.” Dat schreef onderwijsminister Dijkgraaf afgelopen week in een open brief. Dijkgraaf: “Wil je als vwo’er de beroepsprakti...
Lees meer
04
november
2022
| 08:22 Europe/Amsterdam
Met de schijnwerpers op de internationalisering van het hoger onderwijs en kennisdeling in een breed Europees netwerk, zit de 32ste editie van het European Association for International Education (EAIE) congres in Barcelona er weer op. De EAIE verwel...
Lees meer
03
november
2022
| 10:53 Europe/Amsterdam
Hoe verbeter je de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving door klimaatrechtvaardigheid te realiseren? En welke cruciale rol ligt er voor het sociaal werk? Grootse vraagstukken die Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad...
Lees meer